Automatické závory a parkovací systémy

Automatické závory

Automatické závory slouží k vjezdu a výjezdu z parkovišť, garáží, areálů nemocnic, podniků či objektů státní správy.

Parkovací systémy