Automatické závory

Automatické závory GPB FC GreenPro Barrier Frequency Change

Špičkový produkt společnosti v oblasti závorové techniky, využívá technologie řízení motoru pomocí frekvenčního měniče a řídící jednotky GP CU5. Výhodou použití této technologie je velice tichý a klidný chod ramene závory při otevírání a zavírání, se zpomalením rychlosti s limitou v nule v dolní i horní úvrati. Výhodou tohoto elektronického řešení je praktická absence tvrdých dorazů v koncových bodech a tím vyšší mechanická odolnost celého produktu a tím i delší životnost.
Rychlost závory nastavitelná v rozsahu 1 – 6 vt. pro rameno závory do 3m a v rozsahu 3-6 vteřin pro ramena délky 3 – 5,8m. Omezení u delších ramen závor je pouze z bezpečnostních důvodů, vzhledem k vysokým obloukovým rychlostem. Převodovka a motor tvoří kompaktní celek. K převodu a vyrovnání sil je použit pákový mechanismus s vinutou pružinou.

Automatické závory GP3B FD GreenPro Barrier Frequency change Direct

Špičkový produkt společnosti v oblasti závorové techniky, využívá technologie řízení motoru pomocí frekvenčního měniče a řídící jednotky GP CU5. Výhodou použití této technologie je velice tichý a klidný chod ramene závory při otevírání a zavírání, se zpomalením rychlosti s limitou k nulové hodnotě v dolní i horní úvrati. Výhodou tohoto elektronického řešení je praktická absence tvrdých dorazů v koncových bodech a tím vyšší mechanická odolnost celého produktu a tím i delší životnost.
Rychlost závory je nastavitelná v rozsahu 1 – 6 vt. pro rameno závory do 3m a v rozsahu 3-6 vteřin pro ramena závory délky 3 – 5,8m. Omezení u delších ramen závory je pouze z bezpečnostních důvodů, vzhledem k vysokým obloukovým rychlostem. Nově je využito přímého pohonu ramene závory z motoru.

Automatické silniční závory GPB 30S1 GreenPro Barrier 30S1

Silniční závory standardní konstrukce s rychlostí otevření a zavření 1 vteřina. Používá se zejména v parkovacích systémech GPP Compact. Pohon s převodovkou tvoří kompaktní celek, pákový mechanismus s vinutou pružinou zajišťují přenosy a vyrovnání sil. K řízení je využita osvědčená jednotka GP Cu3 s volitelně integrovanými detektory vozidel, případně s přijímačem registrovaných dálkových ovladačů. Maximální délka ramene závory je 300 cm.

Automatické silniční závory GPB 50 GreenPro Barrier 50

Silniční závory standardní konstrukce s rychlostí otevření a zavření nastavitelnou v rozmezí 3-5 vteřin. Používá se zejména v parkovacích systémech GPP F. Pohon s převodovkou tvoří kompaktní celek, pákový mechanismus s vinutou pružinou zajišťují přenosy a vyrovnání sil. K řízení je využita osvědčená jednotka GP Cu3 s volitelně integrovanými detektory vozidel, případně s přijímačem registrovaných dálkových ovladačů. Maximální délka ramene závory je 500 cm.

Příslušenství automatických silničních závor – Rameno silniční závory – standartní profil

Automatické závory - Ostrava, Opava, Olomouc, Havířov, Karviná, Frýdek Místek
Automatické závory - Ostrava, Opava, Olomouc, Havířov, Karviná, Frýdek Místek

Hliníkové rameno závory Al profil 40x80mm
Rameno závory je dodáváno v délkách: L=3000mm, 4000mm a 5000mm
Barva ramene závory bílá, s reflexními odrazkami GreenPro Barrier

Příslušenství automatické silniční závory GPB BPP – Vyrážecí rameno závory

Zajišťuje minimalizaci případných škod na vozidle i na rameni silniční závory při střetu vozidla s ramenem závory. Speciální mechanizmus zajistí při naražení vozidla do ramene závory jeho nedestruktivní vylomení z úchytu a tím přispívá tento typ ramene k minimalizaci škod. Po incidentu je možné rameno závory nasadit do úchytu

Příslušenství automatické silniční závory GPB BJ – Kloubová mechanika ramene

kloubová mechanika silniční závory umožňuje využití delších délek ramen silničních závor v prostorách s nízkými stropními výškami

Příslušenství automatické silniční závory GPB BSxx – Rameno silniční závory – tenký profil

Hliníkové rameno silniční závory Al profil 28x80mm
rameno závory je dodáváno v délkách xx: L=3000mm, 4000mm, 5000mm, 5800 mm
barva ramene bílá, s reflexními odrazkami GreenPro Barrier
vhodné pro silniční závory do délky ramene 3000mm

Příslušenství automatické silniční závory GPB St GreenPro Barrier Stanchion

Silniční závory GPB St GreenPro Barrier Stanchion.