Parkovací systémy

Parkovací systémy GPP Variant

Parkovací systémy pro správu provozu vozidel na parkovišti a výběr poplatků za parkování s pokladnou na výjezdu nebo mimo výjezd nebo kombinace. K výdeji a čtení parkovacích karet využívá technologie tiskárny / čtečky čárového kódu. Nosným médiem je papírová karta s čárovým kódem, nebo plastová bezdotyková karta. Počet vjezdů, výjezdů a dalších periferií není omezen.

Parkovací systémy nové generace

Tento systém navazuje na nejprodávanější parkovací systém v České republice za posledních 10 let – systém GPP Compact.

Základní komponenty a jejich značení:

GPD – Datový server
GPDK – Datový server a pokladna
GPK – Druhá pokladna
GP3T – Vjezdový / výjezdový terminál
GP3B FC – Silniční závora
GP3M – Automatická platební stanice
GP CC – Označovací slevový terminál

Systémové řešení parkování

Parkovací systém GPP Variant představuje v návaznosti na ostatní produkty společnosti GREEN Center s.r.o. ideální prostředek pro modulární systémové řešení umožňující komplexní realizaci od výběru poplatků za parkování až po implementaci naváděcího parkovacího systému vozidel na parkovací plochy oblasti.

Všeobecná charakteristika parkovacího systému:

– rychlost otevření a zavření závory GP3B FC je 1 sec.
– mikropočítačové řízení terminálů
– neomezená možnost dalšího rozšiřování parkovacího systému
– programovatelné tarify, denní, noční parkování, hodinové slevy, volný výjezd, kongresový tarif apod.
– statistiky, reporty, zpětné kontroly, ad.
– zónové parkování, vyhrazení místa v zóně na parkovišti
– propojení na hotelový cash systém
– antikorozní materiály a speciální technologie povrchových úprav
– moderní design

Základní sestava parkovacího systému:

Řídící a datový server GPD:
řídící funkce, úložiště dat systému
doporučeno pro větší systémy (jako manuální pokladnu lze pak použít konfiguraci GPK)

Řídící a datový server – pokladna GPDK:
řídící funkce parkovacího systému, úložiště dat
kombinovaná s funkcí manuální pokladny,
SW včetně uzávěrek, statistik
doporučeno pro malé a střední systémy

Vjezdový terminál:
vjezdový stojan GP3T, vjezdová závora GP3B FC

Výjezdový terminál:
výjezdový stojan GP3T, výjezdová závora GP3B FC

Platební automat:
automatická platební stanice GP3M přijímá: bankovky, mince, platební karty, vydává bankovky, mince podle objednané konfigurace

Parkovací systém pro výběr poplatků

– na veřejných parkovištích
– v parkovacích garážích
– v hotelích apod.
– v obchodních centrech

Parkovací systém - schéma

Parkovací systémy GPP Compact

Parkovací systém GPP pro výběr poplatků za parkování

Parkovací systémy pro výběr poplatků za parkování vozidel s parkovacími kartami s čárovým kódem.
Rozsah parkoviště počet připojených mikropočítačových jednotek (vjezdů / výjezdů / pokladen) omezen na max 5.

Základní vlastnosti parkovacích systémů GPP Compact:

– doba otevření a zavření závory GPB FC je 1 resp. 3 vt..
– rychlé čtení karet = vysoká kapacita průjezdů terminály
– mikropočítačové řízení terminálů
– tarify pro krátkodobé a dlouhodobé parkování, denní, noční parkování, více hodinové slevy, volný výjezd, kongresový tarif
– vytváření statistik, zpětné kontroly, ad.
– zónové parkování, vyhrazení místa v zóně
– použití speciálních technologií povrchových úprav

Vzhledem k nízkým pořizovacím a provozním nákladům vyniká
parkovací systém GPP Compact velice rychlou návratností vložené investice.

Omezené možnosti dalšího rozšiřování

Na přání možnost dodání konfigurace nejjednodušší a nejlevněší varianty systému GPP Compact
se závorami GPB FC s dobou otevření 3 vteřiny a s omezenou SW sadou

Platební terminál GPM

Parkovací systém - platební terminál

Kromě manuální pokladny může být systém GPP Compact vybaven jednou nebo dvěma automatickými platebními stanicemi, a to bankovkovou GPM B (pro bankovky i mince) nebo mincovní GPT C (pouze mince), obě pokladny vracejí případný přeplatek v mincích. Jednoduché užití platební stanice usnadňuje grafický displej a číslovaní usnadňující orientaci zákazníka při placení..Platební stanice umožňují „bezobslužný“ provoz parkoviště.

Pozn.: V systému GPP Compact lze použít platební stanici GP3M ze systému GPP Variant.

Vjezdový terminál GPT BpPr

Parkovací systém - vjezdový terminál

Vjezdový terminál registruje vjezd a čas vjezdu vozidla na parkoviště. Je osazen termotiskárnou pro výdej krátkodobých parkovacích lístků (KP). Materiál lístku je standardně termální papír (gramáž 75), volitelně silnější karta (gramáž 150).
GPT BpPr má pro dlouhodobě parkující implementovánu čtečku bezdotykových karet se čtecí vzdáleností cca 10cm. Verze instalovaného software umožňuje užití všech typů karet (KP, KK, DP, PS), přičemž se vždy zjišťuje splnění podmínek vjezdu (obsazenost, platná karta časově, nepřítomnost vozidla na parkovišti, rezervace a další funkce.)

Výjezdový terminál GPT BrPr

Parkovací systém - výjezdový terminál

Základní funkcí výjezdového terminálu je kontrola funkce povolení výjezdu z parkoviště t.j. pro KP zaplacená karta, pro KK, DP platnost karty a střídání vjezdu z výjezdem. Není-li některá z těchto podmínek splněna, je vozidlu zabráněno ve výjezdu z parkoviště, až do vyřešení problému. Terminál je osazen rozmítaným skanerem čárového kódů pro KP, případně čtečkou bezdotykových karet ve verzi GPT BrPr pro KK, DP.

Datový server – pokladna

Parkovací systém - datový server

U instalací typu GPP Compact bývá dostačující instalovat datový server společně s pokladnou GPDK .
Datový server – pokladna GPDK sdružuje dvě funkce:
1. řídí funkci parkovacího a přístupového systému s možností servisního i uživatelského
nastavení a dálkového ovládání jednotlivých komponent systému.
2. funkce pokladny, včetně uzávěrek, statistik. Dále prodej, povolování a blokování karet.

K systému je možné připojit druhou pokladnu GPK.

Označovací terminál GP CC

Parkovací systém - označovací terminál

Označovací terminál je periferní zařízení parkovacího systému pro zajištění volného výjezdu, nebo pro přiznání slevy z parkovného pro vybraná vozidla. Využívá se například v pokladnách supermarketů, multikin, nebo pro volný výjezd firemních zákazníků v administrativních komplexech.

Parkovací systém GPP F

Parkovací systémPodnikové parkovací systémy jsou určeny pro ochranu vjezdů, případně výjezdů z objektů podnikových parkovišť, domovních dvorů, výrobních závodů a dalších prostor, kde je požadavek na uzavření objektu před vjezdem nežádoucích vozidel.

Parkovací závora zajišťuje vjezd a výjezd z chráněného objektu. Nejednodušší variantou je samostatná závora pro vjezd i výjezd, ovládaná tlačítkem nahoru a dolu, umístěným přímo na závoře (případně s tlačítkem na klíč) nebo v blízké vrátnici. Zavírání je na nastavitelnou časovou prodlevu.

Nejběžnější sestava umožňuje přístup do objektu přes jednoduchý autonomní přístupový systém – ASBK (snímač bezdotykových karet). Po přiblížení platné bezdotykové karty ke snímači na vzdálenost cca 15 cm (možnost vzdáleností až do 70 cm) se automaticky otevírá závora. Po projetí vozidla se závora automaticky zavírá indukční smyčkou ISZ. Výjezd z parkoviště je v základní variantě volný a zajišťuje jej opět indukční smyčka v tělese vozovky, tentokrát ISO. Prostor závory proti zavření závory na projíždějící automobil nebo procházející osoby je zabezpečen bezpečnostní fotobuňkou BF. Základní kapacita ASBK je 150 uživatelů parkoviště. Systém neregistruje průjezdy ani nesleduje přítomnost vozidel. Možnost vkládání nebo blokování karet.

Popis funkce:

Parkovací systém - popis

Standardní konfigurace:

parkovací závora (rameno až do 9 m)
ISO indukční smyčka otevírací
ISZ indukční smyčka zavírací
ASBK autonomní snímač bezdotykových karet
BF bezpečnostní fotobuňka

Doplňky – varianty:

ASBK autonomní snímač bezdotykových karet, kapacita až do 8000 karet
SBK v síti přístupových snímačů řízených PC
jiný systém přístupu s výstupem jako bezpotenciálový kontakt
DRO dálkové rádiové ovládání (var.) – kap. neomezená
tlačítkové ovládání
dorozumívání s ovládáním
videotelefon s ovládáním
semafor
kamera průmyslové TV
bezpečnostní „vylamovací“ rameno závory
kloubové rameno závory pro nízké profily
další možné doplňky viz kat. list závory

Technologie parkovacích karet

Rozdělení parkovacích karet podle typu:

Parkovací karty Technologie papírové karty s čárovým kódem
Parkovací karty Plastové bezdotykové karty
Parkovací karty Radiové registrované ovládání

Rozdělení parkovacích karet podle doby platnosti:

Parkovací karty Krátkodobá parkovací karta – Tak jak název napovídá jedná je o kartu pro krátkodobé parkování, nejčastěji v řádu hodin, ale možno i týdnů i déle. Karta umožňuje jednorázový vjezd a po zaplacení v pokladně i výjezd vozidla z parkoviště. Po opuštění parkoviště je karta neplatná
Parkovací karty Dlouhodobá parkovací karta – je karta vydávaná na jméno vlastníka na pevně stanovenou dobu. Kartu lze prodloužit, nebo v případě neplacení ze strany klienta naopak zablokovat. V případě ztráty je možné ztracenou kartu zablokovat a vydat novou na stejného vlastníka. Vysoká použitelnost karty např. při dlouhodobých pronájmech parkovacích míst. (například na rok i déle)
Parkovací karty Kongresová parkovací karta – kongresová karta je vydávána většinou se střednědobou platností (do 1-2 týdnů) Není třeba definovat vlastníka karty. Platí se při vydání karty. Kartu není možné při ztrátě blokovat. Nejvíce je využívána např. v hotelovém provozu a tak název napovídá při kongresech.
Parkovací karty Parkovací šek – je karta se speciálním užitím. Jedná s v podstatě o předplacenou kartu, kde si před vydáním karty zvolíte celkovou dobu po kterou chcete parkovat. Poté můžete střídat vjezd s výjezdem až do doby vyčerpání časového kreditu. V případě přečerpání doby je nutno kartu na pokladně doplatit. Poté ztrácí karta platnost.
Kartu lze využít ve speciální modifikaci pro předplacení parkování například na stadionech, kinech a koncertech, kde lze zaplatit kartu při příjezdu a tím získat čas, místo placení na konci akce, kdy jsou pokladny většinou plně vytíženy.

Technologie papírových parkovacích karet umožňují zásobu až 4000 ks karet ve vjezdovém terminálu GP3T.